Prelegenci

Michał Szynkiewicz

Senior Software Engineer at Red Hat
Senior Software Engineer at Red Hat, Eclipse MicroProfile Committer Java developer with 10 years of experience in creating back-ends. Currently working mostly on implementing MicroProfile specifications and on Quarkus.

Krzysztof Benedyczak

Senior Software Engineer at Jirav
Zaczynając, w nieco już omszałej epoce, od pisania w asemblerze 8086 oraz kontrybucji do jądra Linuxa, przeszedł długą drogę do programowania w jego ulubionym obecnie języku: Javie. Przez wiele lat związany ze środowiskiem naukowym, współtworzył polską i europejską infrastrukturę komputerową dla badaczy wszelkich maści, włącznie z odkrywcami bozonu Higgsa. Obecnie pracuje dla prężnego startupu z San Francisco, próbując wykorzystać żyrafy do predykcji przyszłości biznesu. Od długiego czasu obraca się również w pobliżu systemów uwierzytelniania, co zaowocowało open source’ową platformą Unity IdM. W pracy najbardziej ceni sobie używanie szarych komórek, a najmniej sztywne schematy i informatyczne mody.

Tematy

  • Quarkus is a new full-stack framework for Java, designed for productivity and efficiency. Instant reload, hotspot and native execution, vastly reduced start time and memory usage, and all that with a set of libraries you already know, such as Hibernate, RestEasy, Vert.x or MicroProfile.

    This talk will describe and demo Quarkus with emphasis on cloud-native capabilities brought by EclipseMicroProfile.

  • Protokół OAuth, który powstał w świecie WWW do współdzielenia zasobów pomiędzy serwisami, stał się również standardowym protokołem zewnętrznego uwierzytelniania aplikacji WWW. Wydawało się, że cokolwiek poza przeglądarką, jest na krótkiej ścieżce do wymarcia. Smartfony odmieniły ten trend, powodując renesans "apek". A wraz z wysypem natywnych aplikacji, powstało zapotrzebowanie na użycie w nich popularnych serwisów uwierzytelniania jak i dostępu do usług WWW opartych o OAutha. Na prezentacji pokażę jakie trudności niesie realizacja OAutha w aplikacji natywnej, dlaczego często realizacje takie są dziurawe, a także jak zintegrować OAuth w aplikacji zgodnie z najlepszymi obecnie praktykami. Przykłady będą oparte o platformę Android, jednak znakomita większość zawartości ma zastosowanie również na iOS a nawet pisząc pod Linuxem czy MS Windows.

Sponsorzy następnego spotkania

Go to Cognifide

Cognifide

Our name, Cognifide, brings together two words that underpin our business; cognition and fidelity. Cognition reflects our experience and expertise, and fidelity means that if we make a commitment, we always honour it. Being dependable and delivering high quality work is hugely important to us.

Go to Mobica

Mobica

Mobica is a world-leading, award-winning software services company offering bespoke development, QA and consultancy. We specialise in complex, next generation, time critical projects across a wide range of industries for many of the world’s leading companies.

Go to JetBrains

JetBrains

Creator of the best Java IDE – IntelliJ IDEA – is a technology-leading software vendor specializing in the creation of intelligent development tools.