Bydgoszcz Java User Group

Prelegenci

Ewa Wojtach

Strategic Cloud Engineer, Google Cloud
Developer since ever, for a few past years also a software architect, analyst and consultant. I have been engaged in various tasks from the IT world – from mobile to enterprise solutions. Currently focused on cloud solutions. Sipping lots of coffee, I am always searching for new technologies and concepts.

Tematy

  • Kubernetes provides a way to configure resources like CPU or Memory with requests and limits. Applications get the resources defined in the requests if they are available in the cluster. But what if application resource needs vary over time? For example containerized Java Apps that need more CPU during boostrap. We will discover Kubernetes features and solutions that aim at solving this use case.

  • Wielu programistów piszących w Spring Framework'u opiera się na adnotacjach w celu szybkiego implementowania wymaganej logiki biznesowej. Musisz zapewnić spójność kilku operacji na bazie SQL? Proszę! Użyj @Transactional. Chcesz utworzyć nowy index TTL na danej kolekcji w MongoDB? Tada! Użyj @Indexed z odpowiednimi parametrami. Metryki? Żaden problem, @Timed i inne adnotacje są tuż pod ręką! Wszystko pięknie i kolorowo wygląda - aż do momentu, gdzie jakaś zmiana nagle psuje naszą funkcjonalność i musimy zdebugować nasz (i nie tylko nasz) kod. Sprawdźmy jakie czarnoksięstwa Spring odprawia by nasycić wspomniane runy mocami.

Sponsorzy następnego spotkania

Go to SoftBlue

SoftBlue

Jak wiele znasz brandow, ktore w swojej codziennej pracy tqcza nowoczesne oprogramowanie i elektronike? Do tego proponowane rozwigzania smiato osadzaig w koncepcil Internetu Rzeczy (loT). Wtasnie dlatego z dumq mozemy powiedzieé, ze SoftBlue to firma jakich mato #likenoother.

Go to JetBrains

JetBrains

Creator of the best Java IDE – IntelliJ IDEA – is a technology-leading software vendor specializing in the creation of intelligent development tools.

Hall Of Fame